Ledarskap och styrelse

En del i vår målbild är att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna inom Primärvården. 

Det är en djärv ambition som motiverar oss bland annat utifrån övertygelsen att ju mer vi trivs på jobbet desto enklare kommer det att vara att ge våra patienter ett genuint personligt bemötande där vi bryr oss.

Hörnpelare i vår strävan att komma närmare vår ambition är hög grad av delaktighet och ”frihet under ansvar” i alla enheter. Respektive enhet har sin egen ledning som leder och styr verksamheten utifrån uppsatta mål och våra kärnvärden.

Utöver de lokala enhetsledningsgrupperna finns en ledning för Ugglangruppen.

Ugglangruppens ledning

Emma Andersson

Verksamhetschef Landvetter

Maria Carlsson

Verksamhetschef Fredriksdal

Sarah Sörqvist

Verksamhetschef Lillugglan BVC

Jörgen Svedberg

Regionchef väst

Niklas Wall

Medicinskt ansvarig