Ledarskap och styrelse

En del i vår målbild är att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna inom Primärvården. 

Det är en djärv ambition som motiverar oss bland annat utifrån övertygelsen att ju mer vi trivs på jobbet desto enklare kommer det att vara att ge våra patienter ett genuint personligt bemötande där vi bryr oss.

Hörnpelare i vår strävan att komma närmare vår ambition är hög grad av delaktighet och ”frihet under ansvar” i alla enheter. Respektive enhet har sin egen ledning som leder och styr verksamheten utifrån uppsatta mål och våra kärnvärden.

Utöver de lokala enhetsledningsgrupperna finns en företagsledning och en styrelse för Ugglangruppen.

Företagsledningen

Marlene Fredin

medgrundare och vd (delad vd-roll)

Jörgen Svedberg

vd (delad vd-roll)

Niklas Wall

Medicinskt ansvarig

Maria Carlsson

Kvalitetsansvarig

Styrelsen

Marlene Fredin

ledamot och aktieägare (F. 1973, Leg. sjuksköterska)

Pontus Johansson

ledamot och aktieägare (F. 1971, Barnläkare och Neonatolog, medgrundare)

Ingrid Thulin

ledamot och aktieägare (F. 1948, Civ. Ekonom)

Jörgen Svedberg

ordförande och aktieägare (F. 1970, Civ. Ekonom)