Fördjupad företagsinformation

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Ugglan vårdgruppen AB

Mölndalsvägen 77

412 63 Göteborg

Tel: 031-380 30 00

jorgen.svedberg@ugglansvc.se

 

Verksamhet och inriktning

Vi har totalt c:a 11.500 listade patienter på våra enheter och bedriver primärvård inom avtalet för vårdval vårdcentral i Västra Götalandsregionen.

Ägare och styrelse

Ugglan vårdgruppen AB är moderbolaget som heläger verksamheterna Lillugglan Heden AB, Ugglans vårdcentral Landvetter AB och Ugglans vårdcentral Fredriksdal AB.

Ugglan vårdgruppen AB är ett privatägt vårdföretag som startade 2011. Det ägs idag av Marlene Fredin, Pontus Johansson, Jörgen Svedberg, Ingrid Thulin samt Catharina Branzell.

Information om organisationsnummer, bolagsform, bokslut, styrelse och säte finner du på allabolag.se

Personal

Allmänsspecialister

Övriga specialister

Leg.läk

Distrikssköterskor

Sjuksköterskor

Undersköterskor

Receptionister

Psykologer 

Kollektivavtal: Tecknat genom Vårdföretagarna.

Kvalitet

Vi driver två godkända vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen en på Mölndalsvägen 77 (Göteborg) och en på Milstensvägen 2 (Landvetter). Västra Götalandsregionen gör årlig revision av vår verksamhet. I tillägg till detta driver vi Lillugglans BVC genom ett underleverantörsavtal med Vårdcentralen Läkarhuset (Praktikertjänst) på Södra vägen 27 (Göteborg).

Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler och rehabmottagningar i Västra Götalandsregionen. Vi är miljöcertifierade enligt Västra Götalandsregionens kriterier. Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Nationella Diabetesregistret, 
För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i tillgänglighetsdatabasen;