Fördjupad företagsinformation

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Lillugglan Vård AB och Lillugglan Vårdcentraler AB

Mölndalsvägen 77, 2 TR

412 63 Göteborg

Tel: 031-380 30 00

marlene@lillugglan.se

Hälsans Hus Vårdcentral Landvetter AB

Milstensvägen

Verksamhet och inriktning

Läs vår varumärkesbok

Vi har totalt c:a 9000 listade patienter på våra två enheter och bedriver primärvård inom avtalet för vårdval vårdcentral i Västra Götalandsregionen.

Ägare och styrelse

Lillugglan Vård AB är moderbolaget som heläger verksamheterna Lillugglan Vårdcentraler AB (Ugglans Vårdcentral Fredriksdal) samt Ugglans Vårdcentral Landvetter AB.

Ugglan Vård AB är ett privatägt vårdföretag startat 2011. Det ägs idag av läkare och sjuksköterska verksamma i verksamheten samt av styrelsemedlemmarna. Ägare är Marlene Fredin, Pontus Johansson, Jörgen Svedberg, Ingrid Thulin samt Catharina Branzell.

Information om organisationsnummer, bolagsform, bokslut, styrelse och säte finner du på allabolag.se

Personal

4  Allmänsspecialister

3  Övriga specialister

1 Leg.läk

4 Distrikssköterskor

3 Sjuksköterskor

1 Undersköterska

2 Receptionister

1 Psykologer 

Kollektivavtal: Tecknat genom Vårdföretagarna.

Kvalitet

Vi driver två godkända vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen en på Mölndalsvägen 77 och en på Milstensvägen 2. Västra Götalandsregionen gör årlig revision av vår verksamhet.
Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler och rehabmottagningar i Västra Götalandsregionen. Vi är miljöcertifierade enligt Västra Götalandsregionens kriterier.
Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Nationella Diabetesregistret, 
För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i tillgänglighetsdatabasen;